Aanpak van Pesten

 

Waarom?

 • Pesten staat sinds jaar en dag in de belangstelling. Het voorkomen van pesten lijkt een lastig probleem. Aandacht voor de wijze waarop betrokkenen kunnen omgaan met pesten neemt toe. De neiging bestaat om pesten op een wetenschappelijke manier aan te pakken.
 • Bewustwording en je openstellen voor pesten gebeurt onafhankelijk van wetenschappelijke werkvormen.
 • Wat daarvoor nodig is, is het gedrag als verantwoordelijke persoon (leidinggevende en/of docent) zodanig aanpassen dat de gepeste medewerker of leerling vertrouwen heeft in de hulp van die leidinggevende/docent.

Voor wie?

 • Leidinggevenden die pesten bespreekbaar willen maken.
 • Docenten die te maken krijgen met slachtoffers van pesten.            

Hoe?

 • Korte theoretische voorbereiding waarin de effecten en de eigen beleving van een leidinggevende/docent centraal staan.
 • Oefensimulaties met acteur in het voeren van vertrouwenwekkende gesprekken.
 • Werkoverleg/Groepsgesprekken met een team/klas waarin gepest wordt.           
 • Het is wenselijk voor een succesvolle Anti-Pest Aanpak een handhaafbaar protocol samen te stellen.

Resultaat?

 • Een open en vertrouwenwekkende werkhouding van leidinggevenden en docenten waardoor Pesten gestructureerd kan worden aangepakt.  

Groepsgrootte:

 • Maximaal 10 deelnemers.

Tijdsinvestering:

 • 3 tot 5 dagdelen aaneengesloten (2 werkdagen).

Kosten:

 • Op aanvraag.

 Incompany training