Omgaan met agressie

Agressie is nooit leuk. Het frustreert, zorgt voor heftige opschudding, maakt vaak ziek en ontregelt verhoudingen.

Het ombuigen van agressie naar meewerkend en acceptabel gedrag is wel leuk. 

Onze aanpak Agressiemoderatie is een werkvorm die agressie laat ophouden en communicatie mogelijk maakt. Uitgangspunt is dat iedereen een eigen idee heeft over wat nog betamelijk is en wat agressie is. Het is van belang die maximale grens vast te stellen en ervoor te zorgen dat die grens niet overschreden wordt. Als die grens overschreden dreigt te worden, stopt de medewerker de agressie af ter bescherming van de eigen integriteit en gemoedsrust. Pas als de agressie is gestopt, volgt een gesprek met de agressor over diens probleem.   

  

Agressiemoderatie voorkomt dat agressie escaleert, door in een vroeg stadium beginnend agressief gedrag af te stoppen en om te buigen naar een kort gesprek over het probleem waar de agressor mee kampt. 

 

Agressiemoderatie gebruiken wij met veel succes in trainingen voor veel doelgroepen zoals: overheid, zorg, woningcorporaties, receptionistes, detailhandel. 

 

Onze Agressiemoderatie-trainingen variëren van “lastig gedrag aan een balie” tot en met gewapende overvallen.