Basisbeginselen van strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

 

Waarom?                   

 • Handhaven gebeurt op basis van privaatrechtelijke regels (bijvoorbeeld gedragsregels binnen organisaties) of op basis van regels opgesteld door de overheid. Regels van de overheid zijn onder te verdelen in strafrechtelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.
 • Regels zijn er om situaties en gedrag van mensen te reguleren. Gebeurt dat te allen tijde exact volgens de regels dan zouden wij in een ideale wereld leven. Regels worden niet altijd nageleefd en dan is handhaving aan de orde.
 • De grondbeginselen, waarop handhavingsprocessen zijn gebaseerd, verschillen van elkaar. Het bevragingsproces vertoont sterke overeenkomsten.
 • In een korte training leren de deelnemers de achtergronden van de verschillende handhavingsprocessen en welke procedures gevolgd worden om het handhavingsproces daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.    

Voor wie?

 • Medewerkers die een handhavingstaak (gaan) vervullen.

Hoe?

 • Toegankelijke theoretische informatie over de drie vormen van handhaving:
 • Privaatrechtelijk;
 • Bestuursrechtelijk;
 • Strafrechtelijk.

Resultaat?

 • Meer achtergrondkennis over handhavingsvormen.

Groepsgrootte:

 • Maximaal 12 deelnemers

Tijdsinvestering:

 • 1 dagdeel.

Kosten:

 • Op aanvraag

 Incompany training.