Coachen (individueel)

 

Waarom?

 • Medewerkers kunnen uitstekend en met volledige taak volwassenheid functioneren.
 • Directe aansturing is eigenlijk niet nodig. Wel is het zinvol van tijd tot tijd met de medewerker van gedachten te wisselen over veranderingen in de werkkoers en het formuleren van nieuwe doelstellingen.
 • Leidinggevenden kunnen via Coaching op een effectieve en efficiënte manier, die de zelfstandigheid van de medewerker intact laat, haar of hem bijsturen of naar een nog hoger prestatieniveau doen bewegen.

Voor wie?

 • Leidinggevenden.

Hoe?

 • Achtergronden van Coachen.
 • Hoe staat de leidinggevende zelf in zijn coachingsrol en -proces.
 • Voorbereiding van het Coachingsgesprek.
 • Wat kan wel en wat kan niet tijdens het Coachingsgesprek?
 • SMART-afspraak maken voor het borgen van afspraken.
 • Simulaties in Coachingsgesprekken met acteur.    

Resultaat?

 • Coachende Leidinggevenden die effectief en efficiënt een Coachingsgesprek kunnen aangaan.

Groepsgrootte:

 • Maximaal 10 deelnemers.

Tijdsinvestering:

 • 2 dagdelen aaneengesloten en een terugkomdag.  

Kosten:

 • Op aanvraag.

Incompany training