Communicatie draagt een organisatie

Communicatie maakt problemen oplosbaar en brengt duidelijkheid in relaties. Waar wij ons speciaal op richten is de intermenselijke communicatie: hoe ga je met elkaar om.

Wij pakken communicatie vraagstukken op door middel van interactieve bijeenkomsten, speciale simulatietrainingen en individuele begeleiding en coaching.

Acteurs spelen bij onze aanpak niet zelden een belangrijke rol bij de zoektocht en aan het aan de oppervlakte brengen van oorzaken van het communicatie vraagstuk.

 

Wij bieden communicatietrainingen aan op veel gebieden en vooral voor problemen waar geen standaard oplossing voor handen is.

Management trainingen

De relatie tussen leidinggevenden en medewerkers kan vaak beter. Een goede relatie zorgt voor optimalisering van prestaties van individuen en een team als geheel.

Relatieverstoringen ontstaan vaak door kleine incidenten. Zonder het opsporen van en aandacht besteden aan de relatie tussen leidinggevenden en medewerkers raakt die relatie steeds verder verstoord (met alle zorgen van dien)

Een goede verstandhouding tussen leidinggevende en medewerker(s) hoeft niet te betekenen dat daardoor geen sprake kan zijn van strak en duidelijk leidinggeven.

Wij vinden een passende oplossing voor verbetering van werkrelaties. Via traditionele interviews met betrokkenen, maar veel vaker door simulatieoefeningen waarbij wij in korte tijd een probleem boven water krijgen en samen met het team het verbeterproces samenstellen.

 

Leidinggeven met behulp van Anticiperend Leidinggeven is een eigen product van Vredeveld Training en Advies bv. Wij maken (toekomstige) leidinggevenden wegwijs in managementtechnieken van het sollicitatiegesprek tot aan coaching van (vaak onterecht) gedemotiveerde medewerkers. Wij brengen een relatie aan tussen de kwaliteiten van een leidinggevende en diens goede verhouding met de medewerker inclusief helder en strak leidinggeven.

Wij laten u ondervinden dat deze combinatie heel veel goede resultaten oplevert.

Leidinggeven aan de “IK-Generatie” is een impliciet onderdeel van ons trainingsaanbod.

  

Een bijzonder trainingsproduct is “Omgekeerd leidinggeven”: medewerkers leren hoe zij een leidinggevende heldere opdrachten en doelstellingen kunnen laten formuleren en daarmee het werkproces verder laten stroomlijnen.