Contact maken met de cliënt

 

Waarom?

 • Elk gesprek tussen mensen begint met contact
 • maken. Meestal verloopt contact maken spontaan en soepel en ontstaat een plezierig gesprek.
 • Een gesprek met een cliënt in het kader van handhaving is een gesprek met een noodzakelijk karakter. Dan is goed contact
 • maken als start van het gesprek belangrijk. Als het gesprek verkeerd loopt, wordt het beoogde doel van het gesprek niet gehaald.
 • Dat betekent voorbereiding en een gespreksprocedure maken.
 • In onze training “Contact maken met de cliënt”, besteden we aandacht aan de juiste wijze van contact maken. Contact maken waardoor direct vanaf het begin van een contact een vertrouwensrelatie ontstaat en groeit tussen de handhaver en de cliënt.
 • Een goede start van een gesprek is bepalend voor de afloop daarvan.

Voor wie?

 • Iedereen die te maken heeft met cliënten.

Hoe?

 • Korte theoretische voorbereiding over het belang van goed contact maken en de rolverdeling tussen handhaver en cliënt.
 • Voorbereiding van het gesprek.
 • Hoe presenteer ik mijzelf?
 • Simulaties met acteur.

Resultaat?

 • Vertrouwensvol en snel contact maken tussen een handhaver en een cliënt.
 • Versterking van de manier waarop de handhaver zich profileert jegens cliënten.

Groepsgrootte:

 • Maximaal 10 deelnemers.

Tijdsinvestering:

 • 1 of 2 dagdelen.

Kosten:

 • Op aanvraag.

 Incompany training.