Crisis of Calamiteit

Een Crisis of Calamiteit is iets anders dan een probleem dat ontstaat vanuit de reguliere bedrijfsvoering van een organisatie, zoals financiële problemen of een bestuurscrisis. Het grote verschil schuilt in het feit dat bijvoorbeeld een bestuurscrisis wel consequenties heeft voor personen, maar geen fysieke schade of verwondingen oplevert bij betrokkenen. 

Een Calamiteit kenmerkt zich door (grote) schade, gewonden en wellicht dodelijke slachtoffers. Naast de opschudding die een groot incident veroorzaakt, ontstaan bij een Calamiteit ook emoties vanwege collega’s die ineens tijdelijk of permanent uitvallen. Vooral deze laatste situaties zorgen voor heftige verstoring van het reguliere werkproces en brengen een organisatie in een staat van onzekerheid over de toekomst, zorg en heftige emoties. 

 

Teneinde ondanks deze effecten toch een incident te kunnen beheersen en de gevolgen zo adequaat mogelijk aan te pakken, is het zinvol voor een organisatie een Crisis- of Calamiteitenbeleid te ontwikkelen. Een beleid waarmee uw organisatie in de vorm van een speciale tijdelijke organisatievorm (Crisisteams) in staat wordt gesteld snel en adequaat de gevolgen van een groot incident aan te pakken, dan wel maatregelen te nemen om de dreiging van een groot incident beheersbaar te kunnen maken. 

Crisismanagement betekent ook maatregelen nemen om mogelijke toekomstige incidenten te voorkomen door preparatieve maatregelen, zoals middelen regelen om een crisis te kunnen aanpakken, alsmede training en oefening. 

 

Vredeveld Training en Advies heeft voor het thema Crisismanagement een aantal producten ontwikkelt waarmee wij u van dienst kunnen zijn bij de opzet van een Crisisbeleid en een Crisismanagementorganisatie.

Het is geen limitatieve opsomming, maatwerk is te allen tijde mogelijk.