Effectief Tijdbeheer

 

Waarom?

 • We leiden een druk bestaan. Tijd om dingen goed uit te zoeken lijkt er haast niet meer te zijn, laat staan dat je tijd hebt voor je gezin of een hobby.
 • Een effectieve beheersing van de beschikbare werktijd en vrije tijd zorgt voor evenwicht tussen werken en niet-werken. Een effectieve indeling van je werktijd leidt tot enerzijds een nog hogere productiviteit en een betere invulling van de beschikbare werktijd. Met minder stress en minder overwerk.  
 • Een korte en intensieve training biedt mogelijkheden tot Effectief Tijdbeheer

Voor wie?

 • Iedereen die moeite heeft met een adequate invulling van zijn werktijd.

Hoe?

 • Korte bezinning over “tijd” en “prioritijd”.
 • Inventarisatie van het huidig tijdbeheer.
 • Alternatieve tijdinvulling.
 • Oefening in tijdbeheer.
 • Werkplan voor de komende tijd.

Resultaat?

 • Een zinvolle verdeling van het werk over beschikbare werktijd. Minder stress door tijdsdruk.

Groepsgrootte:

 • Maximaal 10 deelnemers.

Tijdsinvestering:

 • 3 dagdelen aaneengesloten.

Kosten:

 • Op aanvraag.

 Incompany training