Handhavingscommunicatie

Regels zijn er om omstandigheden te reguleren en/of gedrag van mensen te kunnen bijsturen. Die regels worden meestal nageleefd en ook vaak overtreden. Die situatie of dat gedrag moet gecorrigeerd worden. Correcties roepen altijd een reactie op. Bevestigende reacties, maar ook ontkennende of niet-meewerkende reacties. Vooral niet meewerkende reacties kunnen snel leiden tot misverstanden, conflictueuze situaties en in een uiterste geval agressie en geweld. Handhavers kunnen veel invloed uitoefenen op het handhavingsproces en de werkrelatie met een overtreder ondanks alles in goede banen leiden.

Wij trainen handhavers in op een effectieve en de-escalerende wijze omgaan met cliënten en/of verdachten. Vanaf een eenvoudige waarschuwing tot complete verhoorsessies.