Ombuigen van niet meewerkend naar meewerkend gedrag

 

Waarom?

 • Gedrag van cliënten kan soms best hinderlijk zijn, zonder dat sprake is van agressie. De cliënt wil net iets anders dan de medewerker kan aanbieden en maakt daar “een punt” van.
 • De medewerker kan dat gemakkelijk opvatten als ongewenst en tegenwerkend. De praktijk leert, dat bij een verkeerde reactie op dat hinderlijke gedrag heel snel irritaties en conflicten kunnen ontstaan.
 • Daardoor bereikt de medewerker zijn doel niet en ontstaat een nare werksfeer en een moeizame relatie met de cliënt.
 • Dat kan voorkomen worden.

Voor wie?

 • Medewerkers met publiekscontacten (o.a. controleurs, medewerkers in de detailhandel, receptiemedewerkers, meter-opnemers, medewerkers in de zorg).

Hoe?

 • Korte theoretische voorbereiding over actie- en reactiepatronen bij publiekscontacten (ABC-Methode).
 • Simulaties met acteur.

Resultaat?

 • Medewerkers die in staat zijn succesvol om te gaan met niet-meewerkend gedrag om te gaan en toch hun doel bereiken.    

Groepsgrootte:

 • Maximaal 10 deelnemers.

Tijdsinvestering:

 • 2 tot 3 dagdelen aaneengesloten.

Kosten:

 • Op aanvraag.

 Incompany training