Omgaan met niet meewerkend gedrag

 

Waarom?                   

 • Mensen maken heel contacten met elkaar. Vaak verloopt zo’n contact prima en is er niets aan de hand. Iedereen krijgt voor elkaar wat hij wil. In andere gevallen loopt zo’n contact fout af en krijgt niemand zijn zin. Dat is bijvoorbeeld het geval als één van de partijen (een handhaver) een vorm van macht heeft over de ander: die ander wil iets wat de “machtige” handhaver niet kan toestaan. Als er geen overeenstemming komt, bereikt ook die minder machtige “ander” zijn doel niet.
 • De handhaver kan dat uitleggen als: als die ander nu gewoon meewerkt, zijn we er zo uit. De “minder machtige” heeft overduidelijk de idee dat de handhaver hem niet tegemoet wil komen. Het eindresultaat is dat de “machtige” handhaver zijn zin doordrijft en de “minder machtige” cliënt achter het net vist en teleurgesteld of boos achterblijft.    
 • Vooral wanneer de handhaver baat heeft bij een goede oplossing, zijn vaardigheden nodig die de handhaver in staat stellen de “minder machtige” cliënt te bewegen alsnog mee te werken aan een oplossing.
 • Die vaardigheden bieden wij in de vorm van een training “Omgaan met niet meewerkend gedrag”.

Voor wie?

 • Iedereen die te maken heeft met cliënten, zoals: 
 • Receptiemedewerkers;
 • Medewerkers in de detailhandel;
 • Controlerende beroepen;
 • Medewerkers Openbaar Vervoer;
 • Handhavers.

Hoe?

 • Korte theoretische voorbereiding over wat niet meewerkend gedrag inhoudt en waar je het tegenkomt.
 • Werkvormen om Niet-meewerkend gedrag om te bouwen naar Meewerkend gedrag (ABC-Methode).
 • Simulaties met acteur.

Resultaat?

 • Een significante afname in misverstanden en conflicten tussen medewerkers en cliënten.

Groepsgrootte:

 • Maximaal 10 deelnemers.

Tijdsinvestering:

 • Vanaf 3 dagdelen (1 werkdag).

Kosten:

 • Op aanvraag.

Incompany training