Omgaan met Seksuele Intimidatie

 

Waarom?

 • Medewerkers van bedrijven kunnen het slachtoffer worden van Seksuele Intimidatie. Dit zijn gebeurtenissen omgeven door schaamte en sterke terughoudendheid om daar ruchtbaarheid aan te geven.
 • Seksuele Intimidatie kan de werksfeer in een bedrijf of afdeling negatief beïnvloeden.
 • Hoe besteed je als leidinggevende aandacht aan dit onderwerp?
 • Hoe kunnen medewerkers (m/v) zich wapenen tegen Seksuele Intimidatie?

Voor wie?

 • Leidinggevenden die Seksuele Intimidatie bespreekbaar willen maken.
 • Medewerkers die zich willen verweren tegen Seksuele Intimidatie. 

Hoe?

 • Korte theoretische voorbereiding.
 • Oefensimulaties met acteur in werkoverlegsituaties waarin dit probleem in spelvorm bespreekbaar wordt gemaakt en gesprekken met slachtoffers en Intimidatoren.
 • Trainingssimulaties voor medewerkers waarin zij leren een Intimidator van zich af te houden.  

Resultaat?

 • Een actieve werkhouding bij leidinggevenden waarmee zij Seksuele Intimidatie aan de orde willen stellen.
 • Medewerkers die met meer vertrouwen hun werk kunnen en willen uitvoeren zonder angst voor Intimidatoren.

Groepsgrootte:

 • Maximaal 10 deelnemers per sessie.

Tijdsinvestering:

 • Training Leidinggevenden: 3 dagdelen aaneengesloten.
 • Training Medewerkers: 3 dagdelen aaneengesloten.

Kosten:

 • Op aanvraag.

 Incompany training