Ontwikkelen Crisisbeleidsplan

 

Waarom?

  • Een Calamiteit (of Crisis) is een andere incidentvorm dan een bedrijfscrisis. De opschudding die ontstaat en de emoties die loskomen kunnen een organisatie verlammen. Adequaat optreden om een Calamiteit te kunnen gaan bestrijden of beheersen wordt bijna onmogelijk. De kans op chaos en verkeerde beslissingen is groot.
  • Een Crisisbeleidsplan levert een stevige basis voor hoe een organisatie gaat reageren op een Calamiteit of Crisis.
  • Er ontstaat een tijdelijke en bijzondere organisatievorm met speciale bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
  • Een Crisisbeleidsplan verankert de uitgangspunten voor Calamiteitenaanpak in een organisatie. Uit een Crisisbeleidsplan vloeit een Crisisbeheersingsplan voort, dat de organisatievorm, opschaling, alarmering, communicatie, nafase en imagoherstel regelt.

Voor wie?

  • Voor elke organisatie, bedrijf of onderneming

Hoe?

  • Het Crisisbeleidsplan en het Crisisbeheersingsplan worden ontwikkeld op basis van nauw overleg met de cliënt en naar aanleiding van een plan van aanpak dat de basis vormt voor het ontwikkeltraject

Resultaat?

  • Een op de organisatie afgestemd Crisisbeleidsplan en Crisisbeheersingsplan

Groepsgrootte:

  • Niet van toepassing

Tijdsinvestering:

  • Afhankelijk van de ontwikkelvraag (in ieder geval meerdere dagen)

Kosten:

  •  Op aanvraag

Incompanytraining