Opleiding Basiskennis Werkwijze Veiligheidsregio’s

 

Waarom?

 • Bij een groot incident zijn hulpdiensten actief. Het is zinvol te weten hoe die hulpdiensten zijn georganiseerd, hoe zij functioneren en waar raakvlakken met de eigen Crisismanagementorganisatie bestaan
 • Versterking netwerkkennis

Voor wie?

 • Iedereen die tijdens een Crisis/Calamiteit actief is

Hoe?

 • Informatie over organisatie Veiligheidsregio
 • Aandachtspunten voor samenwerking
 • Kennisversterking rond afkortingen en gehanteerde begrippen

Resultaat?

 • Voldoende kennis om zinvol een contact met een hulpdienst aan te gaan
 • Mee kunnen praten met hulpdiensten

Groepsgrootte:

 • Maximaal 15 deelnemers

Tijdsinvestering:

 • 0,5 dag

Kosten:

 • Op aanvraag

 In company training