Opleiding van de “eigen” Crisis- en Calamiteitenmanagementorganisatie 

 

Waarom?

 • Een Crisisbeleidsplan moet “handjes en voetjes” krijgen bij de medewerkers die tijdens een Crisis of Calamiteit actief worden.
 • Alleen een schriftelijk stuk kan volstaan, maar leidt vaak tot vragen over wat van medewerkers verwacht wordt.
 • Een Opleidings- of Instructiebijeenkomst over het Crisisbeleid en de Crisismanagementorganisatie brengt veel duidelijkheid en voorkomt een crisis in de crisis.

Voor wie?

 • Iedereen die tijdens een Crisis/Calamiteit actief is

Hoe?

 • Nadere uitleg over het Crisisbeleid en de Crisismanagementorganisatie die geformeerd wordt
 • Opleidingscasus waarbinnen de deelnemers feitelijk leren omgaan met een aantal aspecten van Crisismanagement
 • Kennisversterking

Resultaat?

 • Voldoende kennis om zinvol en nuttig in een Crisisteam te functioneren.

Groepsgrootte:

 • Maximaal 15 deelnemers

Tijdsinvestering:

 • 0,5 tot 1 dag

Kosten:

 • Op aanvraag

 In company training