Samenstellen Meerjarig Opleidingsbeleidsplan

 

Waarom?           

  • Crisisbeleid en het daaruit voortgevloeide Crisisbeheersingsplan vallen of staan bij “onderhoud”.
  • Een Crisismanagementorganisatie zal kennis en vaardigheden van de medewerkers voortdurend optimaal moeten houden.
  • Crisissen komen (gelukkig) niet dagelijks voor, dus kennis dreigt weg te zakken. Via het Crisisbeleidsplan en het daaruit ontstane Opleidingsbeleidsplan legt u een basis om kennis en vaardigheden voortdurend te optimaliseren en de organisatie Crisisbestendig te houden.

Voor wie?

  • Voor elke organisatie, bedrijf of onderneming.               

Hoe?

  • Het Opleidingsbeleidsplan wordt ontwikkeld voor een aantal jaren en geeft richting en doelstellingen aan de manier waarop het Opleidingsbeleid rond Crisismanagement wordt georganiseerd en uitgevoerd.

Resultaat?

  • Een Opleidingsplan dat op de Crisismanagementorganisatie is afgestemd, dwingt de organisatie een bepaald ontwikkelingsniveau voor de Crisismanagementorganisatie te handhaven.

Groepsgrootte:

  •  Niet van toepassing.

Tijdsinvestering:

  • Afhankelijk van de ontwikkelvraag (in ieder geval meerdere dagen).

Kosten:

  • Op aanvraag