Training verslagleggen en plotten

 

Waarom?

 • Een Verslaglegger maakt een verslag van de bijeenkomsten van een Crisisteam. In het verslag worden besluiten vastgelegd die belangrijk zijn voor onder andere de evaluatie na afloop van een Crisissituatie.
 • Een Plotter noteert de acties die ondernomen moeten worden en wanneer deze zijn uitgevoerd. Bij een Plot is sprake van een doorlopende voortgangsrapportage wat directe invloed heeft op de activiteiten van het gehele team
 • Beiden zijn een grote steun voor de Teamleider en kunnen het gehele team in hun werkzaamheden stimuleren en motiveren

Voor wie?

 • Verslagleggers en Plotters

Hoe?

 • Korte theoretische voorbereiding
 • Veel praktische oefeningen in kort en bondig verslagleggen
 • Praktische oefeningen in het samenstellen van een Plot
 • Simulatietraining rond de samenwerking met de Teamleider

Resultaat?

 • Verslagleggers die een Team in beweging houden en ondersteunen
 • Plotters die een werkbaar plot kunnen samenstellen en onderhouden

Groepsgrootte:

 • Maximaal 10 deelnemers

Tijdsinvestering:

 • 1 tot 3 dagdelen (1 werkdag inclusief avond)

Kosten:

 • Op aanvraag

 In company training