Trainingen:

Communicatie 

Communiceren doen we altijd en overal. Vaak gebeurt communicatie onbewust. Dat vergroot de kans op miscommunicatie waardoor misverstanden en zelfs conflicten kunnen ontstaan. In ons trainingsaanbod Communicatie en Managementtrainingen besteden wij veel aandacht aan complete of beter “ronde” communicatie. Wij leren de communicatie-partners naar elkaar onder andere luisteren, feedback geven en doorvragen. Maar ook onderhandelen,  problemen oplossen en naar oorzaken zoeken. Dat gebeurt in diverse gesprekssituaties zowel voor gesprekken tussen personen als voor situaties in een arbeidsomgeving tussen leidinggevenden en medewerkers. 

 

Communicatietrainingen:

Crisis- en Calamiteitenmanagement

Ongelukken en incidenten proberen we te voorkomen. Vaak lukt dat, soms ook niet. Dan is een strak opererende crisis- of calamiteitenmanagementorganisatie nodig om de gevolgen van een incident zo goed mogelijk aan te pakken. Zonder onnodige stress, spanningen en zorgen. Via ons begeleidingsprogramma zorgen wij ervoor dat uw organisatie met zo weinig mogelijk problemen een crisis of calamiteit kan aanpakken. 

 

Waarom speciale aandacht voor Crisis- en Calamiteiten management?

Handhavingscommunicatie

Vaardigheden om effectief en doelgericht met een cliënt/verdachte een handhavingsgesprek aan te gaan.

Duidelijk en hard voor de zaak en zacht voor de mens.

 

Handhavingstrainingen

 

Omgaan Met Agressie:

Agressie is nooit leuk. Het frustreert, zorgt voor heftige opschudding, maakt vaak ziek en ontregelt verhoudingen.

Het ombuigen van agressie naar meewerkend en acceptabel gedrag is wel leuk. Onze aanpak Agressiemoderatie is een werkvorm die agressie laat ophouden en communicatie mogelijk maakt. 

 

Anti-agressie trainingen: