Voorkomen van fraude in het bedrijf

 

Waarom?

 • Fraude door de eigen medewerkers en managers is een probleem dat niet zelden in de taboesfeer zit. Houden collega’s daarover hun mond, of durven ze er niet over te praten? Wat zijn de consequenties als je je mond opendoet?
 • Voor collega’s onderling is dit een beladen onderwerp, als de dader een chef of manager is, wordt het nog lastiger om erover te spreken.
 • Fraude expliciet bespreekbaar en daarmee beheersbaar maken, is een uitdaging voor het management.
 • Bespreekbare Fraude en hoe je dat als bedrijf kan voorkomen, verkleint de kans op frauduleus handelen.

Voor wie?

 • Leidinggevenden.
 • Medewerkers.

Hoe?

 • Via een training waarbij het bespreekbaar maken van Fraude in bijvoorbeeld werkoverleg en op de werkvloer centraal staat.
 • In gesimuleerd werkoverleg worden leidinggevenden getraind hoe zij hun medewerkers fraudebestendig kunnen maken.
 • Voor medewerkers bestaat deze training uit het onderling kunnen, willen en durven bespreken van frauduleus gedrag.
 • Het verdient aanbeveling een Fraudeprotocol te ontwikkelen met waarborgen voor melder van frauduleus handelen.

Resultaat?

 • Leidinggevenden en medewerkers die zich bewust zijn van het bestaan van frauduleus handelen en daarover durven en willen praten met elkaar.               

Groepsgrootte:

 • Maximaal 12 deelnemers.

Tijdsinvestering:

 • 2 dagdelen aaneengesloten.

Kosten:

 • Op aanvraag.

 Incompany training