Werkoverleg leiden

 

Waarom?

 • Nederland is een vergaderland. We polderen wat af. Overleg voeren over belangrijke zaken is een groot goed. Het zorgt voor versterking van de draagkracht van een besluit. Via de inspraak in een vergadering kan de stem van iedereen gehoord worden.
 • Helaas duren vergaderingen soms lang en zijn ze lang niet altijd efficiënt. Kort en bondig vergaderen vergroot de slagkracht van organisaties en voorkomt dat over onderwerpen onnodig lang wordt uitgeweid. 

Voor wie?

 • Managers die werkoverleg voorzitten.
 • Afdelingen of teams die betrokken zijn bij werkoverleg.

Hoe?

 • Voorbereiding van een vergadering.
 • De agenda.
 • Het vergaderproces zelf.
 • Rol van de leidinggevende/voorzitter.
 • De rol van de deelnemers.
 • Verslaglegging.
 • Oefensimulaties rond vergaderen met acteur.

Resultaat?

 • Voorzitters die effectiever vergaderen.
 • Teams die plezier beleven aan werkoverleg

Groepsgrootte:

 • Maximaal 12 deelnemers.

Tijdsinvestering:

 • 1 dag (drie dagdelen van 09.00 tot 20.00 uur).

Kosten:

 • Op aanvraag.

 Incompany training