Woningcorporaties

Woningcorporaties kennen vaak een rustig “leven”. Incidenten beperken zich tot kleinere gebeurtenissen waarbij de corporatie zelf de problemen kan oplossen. Soms is een aannemer nodig, maar ook dat levert geen hoofdbrekens op. Een groter incident kan echter zomaar gebeuren. Helaas schrijven de media daarover met enige regelmaat. De gevolgen zijn vaak heftiger dan het mediabericht doet vermoeden. Huurders zijn hun huis en hun huisraad kwijt. Wat gebeurt er met hen? Er heerst ontreddering en paniek. Dat wordt alleen maar erger als meerdere huurders door het incident hun woning kwijt raken of wanneer er slachtoffers te betreuren zijn. Nadat het incident zelf voorbij is, blijft de emotie, totdat de huurders weer terug kunnen naar hun woning, dan wel verhuisd zijn.Is uw woningcorporatie voorbereid op het aanpakken van een dergelijk incident? Weten uw medewerkers wat er moet gebeuren als zij betrokken raken bij een heftige gebeurtenis? Hoe is uw relatie met de overheid tijdens een incident?

 

Vredeveld Training en Advies kan u adviseren bij de voorbereiding van uw woningcorporatie op calamiteitenaanpak. Van het begeleiden rond uw gedachten vorming hoe u met grotere incidenten wilt omgaan tot aan de vormgeving van beleidsplannen, opleidingen en calamiteitenoefeningen.

 

Onze standaard werkprocedure daarbij is:

* Quick Scan bestaande calamiteitenplannen

* Workshop over de toekomst rond de calamiteiten aanpak van uw woningcorporatie: bijvoorbeeld: spreken we over crisisplannen of

   calamiteitenplannen?

* Samenstellen Calamiteitenbeleidsplan en Calamiteitenbeheersingsplan

* Ontwikkelen Taakkaarten en Teamtaakkaarten

* Opleiding, training en oefening (OTO-plannen)

 

Graag informeren wij u vrijblijvend over de mogelijkheden en kansen die wij u kunnen bieden om tot een uitstekend werkend crisis- of calamiteitenbeleid te komen.